DITT ELFÖRETAG I VITTSJÖ

EL AB OLLE WIDELL

TOMMY DAHLBERG
INSTALLATÖR OCH ÄGARE

Telefon: +46 (0) 451 – 227 60
Direkt: +46 (0) 733 – 22 76 02
E-mail: tommy@elolle.se