Om oss

Vi etablerades i Vittsjö sommaren 1969. I början bestod arbetena till stor del av installationer i nybyggda villor i närområdet. 
1970 anställdes den första elektrikern och efterhand utökades verksamheten.
1972 flyttades rörelsen till hyrda lokaler i centrum (f.d. Pelarkondis.)
1975 köptes fastigheten och rörelsen utökades. 
1986 köptes kollegans fastighet, f.d. Vittsjö Elverk, och sonen Staffan kom in i rörelsen 1989.
2005 blev Tommy Dahlberg delägare i firman. 
Så småningom blev huset för trångt och planerna på att bygga en större lokal för verksamheten tog fart och 2003 flyttade vi in i våra nya lokler (520kvm) på Lehultsvägen i Vittsjö.  Här bedriver vi fortfarande vår verksamhet. Den 1 februari 2011 köptes Olle ut helt av Tommy och Staffan och han gick i pension. Sedan år 2017 äger och driver vi också Unos Elektriska i Sösdala.